Your next great app starts here.

Choose a subscription that's right for you.

Use the table below to learn more about the subscriptions we offer, explore the individual products within each subscription and select the one most appropriate for your business needs. If you have any questions or require assistance, call us at +1

Promotion
Super School
Basic School
Small School
Medium School
Xem các tùy chọn khác

Super school dành chon hững trường học lớn......

Tìm hiểu thêm

19.999.000 đ

Super school dành chon hững trường học lớn......

Tìm hiểu thêm

4.999.000 đ

Super school dành chon hững trường học lớn......

Tìm hiểu thêm

8.999.000 đ

Super school dành chon hững trường học lớn......

Tìm hiểu thêm

14.999.000 đ

Tài nguyên

Dung lượng lưu trữ và băng thông

50 GB lưu trữ
100 GB băng thông

100 GB lưu trữ
150 GB băng thông

200 GB lưu trữ
300 GB băng thông

200 GB lưu trữ
300 GB băng thông

Tài khoản

Tài khoản giáo viên và tài khoản học sinh

100 tài khoản giáo viên
2500 tài khoản học sinh

20 tài khoản giáo viên
500 tài khoản học sinh

30 tài khoản giáo viên
700 tài khoản học sinh

50 tài khoản giáo viên
1000 tài khoản học sinh

Bảo mật

Mã hóa dữ liệu khách hàng, SSL

Hỗ trợ

Miễn phí đào tạo triển khai, hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ tổng đài

Hỗ trợ tùy chỉnh báo cáo

Đọc sách trực tuyến

Cho phép khách hàng đọc và tải sách trên hệ thống

Miễn phí 15 ngày sử dụng,
tặng 30.000 vào tài khoản

Miễn phí 7 ngày sử dụng

Miễn phí 15 ngày sử dụng

Miễn phí 15 ngày sử dụng,
tặng 20.000 vào tài khoản

Thi trực tuyến

Cho phép khách hàng tham gia hệ thống thi trực tuyến, mở phòng thi, tải đề thi....

Miễn phí 15 ngày sử dụng

Miễn phí 7 ngày sử dụng

Miễn phí 15 ngày sử dụng

Miễn phí 15 ngày sử dụng

Dịch vụ đọc sách điện tử

Super school dành cho những trường học lớn. Cài đặt đầy đủ tất cả tiện ích, dung lượng lưu trữ lớn và có nhiều lợi ích khác.

Basic

6.000 đ

(01 tháng)

MOST POPULAR

Advance

15.000 đ

03 tháng

Unlimited

25.000 đ

(06 tháng)

Enterprise

50.000 đ

(12 tháng)

Dịch vụ thi trực tuyến

Super school dành cho những trường học lớn. Cài đặt đầy đủ tất cả tiện ích, dung lượng lưu trữ lớn và có nhiều lợi ích khác.

Basic

12.000 đ

(01 tháng)

MOST POPULAR

Advance

30.000 đ

03 tháng

Unlimited

50.000 đ

(06 tháng)

Enterprise

100.000 đ

(12 tháng)