Ứng dụng đồng bộ dữ liệu VEMIS và SRP

Để phục vụ cho quá trình đồng bộ hóa dữ liệu giữa phần mềm VEMIS và phần mềm hoạch định nguồn lực nhà trường SRP được thuận lợi và dễ dàng, công ty cổ phần BuCA đã xây dựng công cụ hỗ trợ đồng bộ dữ liệu.
Quý khách hàng vui lòng download bộ cài công cụ hỗ trợ, tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại link Buca .

NHẬN XÉT CỦA BẠN