CNTT sẵn sàng triển khai cho cấp mã thuế người phụ thuộc

Bắt đầu từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc để tránh tình trạng khai trùng người phụ thuộc như đã xảy ra thời gian qua

Để đáp ứng việc quản lý mã số thuế người phụ thuộc một cách khoa học, hiệu quả, Tổng cục Thuế đã hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin triển khai cấp MST cho người phụ thuộc của người nộp thuế và đã tổ chức đào tạo triển khai cho các cơ quan thuế.

Theo đó quy trình cấp MST cho người phụ thuộc đơn giản theo các bước như sau: Khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014, người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc cập nhật và điền thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN, bao gồm các thông tin như họ tên, mã số thuế của người nộp thuế, họ tên người phụ thuộc, quan hệ với người nộp thuế, số CMND hoặc thông tin trên giấy khai sinh... đem về doanh nghiệp để nộp về cơ quan thuế. Dựa trên các thông tin này, cơ quan thuế sẽ tiến hành cấp MST cho người phụ thuộc.

Tổng cục Thuế sẽ cung cấp các ứng dụng hỗ trợ miễn phí cho người nộp thuế để kê khai thông tin người phụ thuộc, bao gồm 3 ứng dụng: Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK); Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) dành cho người nộp thuế đã đăng ký chữ ký số và Công cục hỗ trợ quyết toán thu nhập cá nhân.

NHẬN XÉT CỦA BẠN