Bổ nhiệm ông Phan Tâm làm Cục trưởng Cục Viễn thông từ 12/3/2015

Theo Quyết định số 288 ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Phan Tâm, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Thư ký Bộ trưởng, được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Cục trưởng Cục Viễn thông. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2015.

Quyết định nêu trên vừa được Bộ TT&TT chính thức công bố sáng nay, 12/3/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, cùng với 8 quyết định bổ nhiệm cán bộ khác của Bộ TT&TT.

8 quyết định gồm:

Quyết định số 291 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015.

Quyết định số 292 ngày 12/3/2015 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, giữ chức Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015.

Quyết định số 265 ngày về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Quyết định số 293 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Lan, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, giữ chức Trưởng Ban Lịch sử & Truyền thống Bộ TT&TT, Hàm Vụ trưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Quyết định số 294 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Quyết định số 295 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Duyên Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Quyết định số 290 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Đăng Phương, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, giữ chức Phó Trưởng Ban Lịch sử & Truyền thống Bộ TT&TT, Hàm Vụ trưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Quyết định số 289 ngày 12/3/2015 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, giữ chức Phó Trưởng Ban Lịch sử & Truyền thống Bộ TT&TT, Hàm Phó Vụ trưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 16/3/2015.

Cả 9 lãnh đạo nêu trên vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chính thức trao quyết định bổ nhiệm sáng nay, 12/3/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những cống hiến trong thời gian qua cũng như tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới của 9 cán bộ.

Bộ trưởng cũng chia sẻ thêm một số thông tin về quá trình rèn luyện, phát triển của các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Duyên sinh ngày 20/8/1960, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Bưu điện, đã từng có 9 năm làm ở Bộ Công an (làm công tác thông tin). Từ năm 1993, ông Duyên quay về làm ở Bộ TT&TT. Từ tháng 11/2001 đến nay, ông đã có 14 năm làm Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, phụ trách kế toán tài chính đầu tư, nên có rất nhiều kinh nghiệm và điều kiện thuận lợi để đảm trách vai trò Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ông Phan Tâm sinh ngày 20/2/1965, đã tốt nghiệp kỹ sư điện tử ở Nga, rồi tiến sĩ kỹ thuật ở Pháp. Từ năm 2003, ông đã được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, hàm Vụ trưởng. Ông Tâm là một cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt vai trò Cục trưởng Cục Viễn thông (thay thế cho nguyên Cục trưởng Phạm Hồng Hải vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT từ ngày 8/2/2015).

Ông Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 4/12/1963, từng được đào tạo ở Nga, có bằng tiến sĩ kinh tế, đã trải qua nhiều cương vị khác nhau trong suốt 25 năm hoạt động ở trụ sở Bộ TT&TT – 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Từ một cán bộ nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Bưu điện, rồi chuyên viên của Bộ TT&TT, năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Kế hoạch – Tài chính. Đến 2007, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ TT&TT. Ông Sơn cũng từng làm công tác chiến lược, có quan hệ rộng, và có năng lực, sáng tạo nên sẽ góp phần giúp Viện Chiến lược TT&TT có những bứt phá, đi vào chiều sâu hơn trong công tác nghiên cứu chiến lược để phục vụ sự phát triển ngành trong thời gian tới.

Ông Hoàng Minh Cường sinh ngày 13/7/1973, có bằng kỹ sư tin học, cao đẳng quản trị quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, thạc sĩ Tin học, tiến sĩ CNTT. Ông Cường là một cán bộ trẻ được đào tạo rất cơ bản, có nhiều năm rèn luyện và phát triển trong ngành. Ông từng làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, có nhiều năng lực để đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.

Ông Trần Minh Tân sinh ngày 12/9/1968, từng là kỹ sư vật lý, thạc sĩ rồi tiến sĩ Tin học. Ông từng có một thời gian công tác tại Trung tâm Điện toán & Truyền số liệu VDC, sau đó chuyển về Trung tâm Internet Việt Nam. Từ năm 2002, ông làm Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Với nhiều năm rèn luyện, trưởng thành trong ngành, ông sẽ đảm trách vai trò Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Ông Lê Xuân Lan, đã được đào tạo kỹ sư kinh tế Đại học Giao thông, từng là nghiên cứu sinh ở Cát Lâm, Trung Quốc. Sau khi làm Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ, ông chuyển về làm ở Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT. Ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng từ năm 2008, đã cùng tập thể viện xây dựng nhiều quy hoạch góp phần phát triển sự nghiệp TT&TT. Nay ông Lan được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Lịch sử & Truyền thống của Bộ TT&TT.

Ông Hoàng Minh Phương sinh năm 1964, từng học Đại học Bách khoa, là kỹ sư về viễn thông, thạc sĩ điện tử viễn thông. Ông từng làm ở Trung tâm Điện toán & Truyền số liệu VDC, từ năm 1999 chuyển lên Văn phòng Bộ TT&TT. Từ năm 2002, ông là Phó Chánh Văn phòng. Ông đã có nhiều năm làm việc với các lãnh đạo Bộ, cán bộ lão thành và các cán bộ qua nhiều thời kỳ của ngành TT&TT nên có nhiều điều kiện thuận lợi để làm việc ở Ban Lịch sử & Truyền thống của Bộ TT&TT.

Ông Cao Đăng Phương công tác ở Đà Nẵng, làm Phó rồi Trưởng đại diện Văn phòng Đà Nẵng, nay sẽ được điều chuyển về Ban Lịch sử & Truyền thống của Bộ TT&TT.

Ông Nguyễn Văn Tạo, sinh ngày 9/10/1967, cử nhân luật, thạc sĩ triết học, từng là Phó Trưởng Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kiểm soát. Từ năm 2003, ông về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, qua các công việc ở Vụ Tuyên truyền, rồi được bổ nhiệm làm Vụ phó Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo. Việc ông Tạo chuyển sang công tác tại Bộ TT&TT sẽ góp thêm không khí mới cho đội ngũ cán bộ Vụ Thông tin cơ sở vừa mới hình thành, đang củng cố và phát triển.

NHẬN XÉT CỦA BẠN