Bộ trưởng TT&TT: Bưu điện Việt Nam phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Sáng 4/3/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) về kế hoạch sản xuất kinh doanh của VietnamPost trong năm 2015. Đây là buổi làm việc đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son với các doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT trong năm 2015.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị sáng 4/3/2015 của VietnamPost.

Tổng Giám đốc VietnamPost Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2015, VietnamPost đặt nhiều mục tiêu khá cao. Cụ thể: Tổng doanh thu phát sinh hợp nhất tăng trên 38% so với năm 2014; lợi nhuận tăng hơn 22%. Riêng Công ty mẹ, tổng doanh thu phát sinh tăng 37%. Trong đó nhóm dịch vụ bưu chính tăng 44%; dịch vụ tài chính bưu chính tăng 21%, dịch vụ phân phối truyền thông tăng 77%.

Theo Kế hoạch phát triển của VietnamPost năm 2015, Tổng công ty sẽ đặc biệt tăng cường công tác hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh tại các thị trường trọng điểm, nhất là tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và địa bàn vệ tinh của các thành phố lớn, các vùng tập trung khu công nghiệp, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị dịch vụ bưu phẩm kinh doanh, bưu phẩm đảm bảo, bưu phẩm quảng cáo; phát triển dịch vụ bưu kiện đối với khách hàng kinh doanh thương mại. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện và triển khai các dịch vụ nhằm triển khai hiệu quả dịch vụ hậu cần thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ngoài ra, VietnamPost cũng sẽ cải tiến và đa dạng hóa phương thức chi trả bảo hiểm theo hướng tăng tiện ích cho người hưởng, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội.

Song song với công tác rà soát tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, VietnamPost sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, nhất là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, mặt bằng sản xuất, hiện đại hóa hệ thống CNTT trong lĩnh vực bưu chính… Trong đó, chú trọng tới việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử, triển khai cổng thông tin Cash@Post để kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch chuyển dịch vụ chuyển tiền từ hệ thống CT2003 sang hệ thống PayPost; chuẩn hóa và trang bị các thiết bị, công cụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh…

Theo Chủ tịch Hội đồng Thành viên VietnamPost Đỗ Ngọc Bình, 2015 là năm bản lề trong việc thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mà Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa phê duyệt. Muốn tiếp tục có những bước tăng trưởng ấn tượng, Bưu điện Việt Nam cần thay đổi nền tảng tổ chức sản xuất. Để làm được điều này thì phải có sự đầu tư, đưa CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn, nhất là trong tình hình hiện nay nhu cầu vận chuyển trong lĩnh vực thương mại điện tử đang ngày càng phát triển.

Đánh giá cao kết quả đạt được của VietnamPost trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý: Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam muốn nâng cao sức cạnh tranh thì phải nâng cao chất lượng trên cơ sở đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực, dịch vụ bưu chính.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Ngọc Bình khẳng định, hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2015. Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới mô hình tổ chức trên nền tảng ứng dụng CNTT và kĩ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ.

NHẬN XÉT CỦA BẠN