VN dẫn đầu ASEAN về ứng dụng công nghệ đột phá trong doanh nghiệp

Trong đó, nhóm doanh nghiệp kỳ vọng sẽ ảo hóa hạ tầng công nghệ của công ty mình ở tỷ lệ cao (90%) đã tăng hơn gấp ba, từ mức 11% hiện tại lên 35% vào năm 2017.

Ảo hóa hạ tầng công nghệ là hình thức mà các doanh nghiệp xây dựng hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu trên nền tảng đám mây. Công nghệ ảo hóa giúp doanh nghiệp tiết kiện năng lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư cho phần cứng, quản trị mạng và bảo mật hệ thống dễ dàng và an toàn, triển khai các giải pháp mạng đơn giản. Xét riêng về yếu tố tiết kiệm, ảo hóa là giải pháp cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn, trong việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho công ty.

VMware công bố báo cáo của IDC cho biết, các doanh nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương có thể tiết kiệm chi phí được gần 100 tỉ USD trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2020 nhờ ảo hóa điện toán, lưu trữ, phần cứng mạng và tăng cường cách tiếp cận quản lý công nghệ thông tin bằng phần mềm. Trong đó, bốn lĩnh vực chính doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nhờ ảo hóa là: phần cứng (hơn 40 tỉ USD); quản trị (gần 36 tỷ USD); tiêu thụ điện năng và làm mát (gần 15 tỷ USD); bất động sản/bảo trì (gần 2 tỷ USD).

Không nằm ngoài báo cáo của IDC, 445 doanh nghiệp tham gia khảo sát của VMware kỳ vọng sẽ tối ưu sử dụng nguồn lực (42%) và nâng cao hiệu suất hoạt động (25%) khi họ áp dụng các trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm – tức ảo hóa toàn bộ hạ tầng công nghệ, bao gồm hệ thống mạng, lưu trữ, trung tâm xử lý (CPU) và bảo mật.

Tuy được kỳ vọng cao, báo cáo của VMware cho thấy 56% doanh nghiệp cho rằng, chi phí chính là rào cản trong việc triển khai các trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm, và 19% rào cản đến từ văn hóa doanh nghiệp.

Điều này cho thấy, mặc dù các ứng dụng nền tảng đám mây được cho là xu hướng hiện nay, và là giải pháp hữu ích trong việc xây dựng hạ tầng công nghệ cho doanh nghiệp nhưng chúng chưa hẳn sẽ được chấp nhận rộng rãi. Trong khi đó, các công ty như VMware và nhiều tập đoàn khác gồm Microsoft, IBM, Intel, Dell, Cisco… vẫn đang nỗ lực xây dựng các ứng dụng trên đám mây nhằm cung cấp giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp.

NHẬN XÉT CỦA BẠN