Ngừa tham nhũng trong lĩnh vực tiền tệ

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) và Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Hai cơ quan sẽ thực hiện trao đổi thông tin, tài liệu, tham gia ý kiến, tổ chức các cuộc họp và thành lập đoàn công tác liên ngành khi cần. Hai bên thống nhất sẽ có chương trình hành động cụ thể ngay trong thời gian tới.  NHẬN XÉT CỦA BẠN